Programma Kwaliteit in de praktijk

Het zichtbaar maken van uitkomsten en ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Het is de missie van zorgverzekeraars kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden te garanderen, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven. Zorgverzekeraars werken in het ‘Programma Kwaliteit’ van Zorgverzekeraars Nederland samen aan het ontwikkelen van kwaliteitsinformatie over de uitkomst van, bij voorkeur, het totale zorgproces en de waarde hiervan voor de patiënt. 
Dit doen wij ‘zorgbreed’: eerste lijn, medisch specialistische zorg, ggz en langdurige zorg. Waarbij we bruggen slaan met mogelijke samenwerkingspartners, transparantie stimuleren door ruimte te creëren voor voorlopers en continue het gesprek aangaan om onze missie uit te voeren.