Aanvragen ontwikkelen PREMs-vragenlijsten en -benchmarks

Zeist, 25 juli 2017 – Het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland ziet patiëntervaringsmetingen als een waardevol instrument om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Het is aan zorgaanbieders om deze metingen uit te voeren. Zorgaanbieders zijn opdrachtgever voor nieuwe en huidige PREM-vragenlijsten en benchmarks.

Om betere zorg voor patiënten en daarmee het gebruik van PREMs-vragenlijsten te stimuleren, kan het Programma Kwaliteit aandoeningsspecifieke, landelijke benchmarks faciliteren. In dat geval moet de benchmark tripartite gedragen worden én het moet een aandoening betreffen die onder de top 30 van aandoeningen valt, die zorgverzekeraars gezamenlijk hebben vastgesteld. Een derde belangrijke conditie voor het Programma Kwaliteit om betrokken te zijn bij een nieuwe PREMs-benchmark is dat het een doorontwikkeling betreft van een reeds generiek ontwikkelde, gevalideerde en tripartite vastgestelde PREM-vragenlijst van ZN.

Een gezamenlijk ingediend verzoek van zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars om zo’n doorontwikkeling te steunen, wordt voorgelegd aan de stuurgroep van het Programma Kwaliteit van ZN. Bij goedkeuring ontvangen de zorgverzekeraars ook de benchmarkgegevens. Deze worden met name ingezet ten behoeve van keuze-informatie voor verzekerden en patiënten.

Het vragen naar de ervaringen van de patiënt is gemeengoed aan het worden. Veel zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zetten goede generieke CQi-, PROMs- en PREMs-vragenlijsten in om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Zorgverzekeraars Nederland is verheugd met deze initiatieven en steunt deze door, desgevraagd, kennis en expertise te bieden zodat partijen elkaar beter of sneller vinden.

Quick Scan
Check hier of uw PREMs-benchmarkaanvraag in aanmerking komt voor beoordeling door de stuurgroep van het Programma Kwaliteit van ZN:

  1. Wordt de landelijke benchmark tripartite gedragen (zorgaanbieder, patiëntenorganisatie, zorgverzekeraar zijn betrokken en stemmen in)?
  2. Betreft het een aandoening die in de top 30 van aandoeningen valt zoals deze door zorgverzekeraars is vastgesteld?
  3. Betreft het een doorontwikkeling van de generiek ontwikkelde, gevalideerde en tripartite vastgestelde PREMs vragenlijst of benchmark?
  4. Zijn er voldoende deelnemers (N) voor deze branche/aandoening? Bijvoorbeeld N=30 voor medisch specialistische zorg.

Voor vragen kunt u contact op nemen met Wendy Verhoeven, e-mail w.verhoeven@zn.nl of telefoon 030 6988320.