Pilot PREM Chronische zorg van start

De pilot met de PREM Chronische Zorg gaat van start. Op dit moment hebben 14 ketenzorgorganisaties zich aangemeld voor deelname aan de pilot met de PREM Chronische Zorg. Dit betekent dat er voldoende deelnemers zijn om met de uitvoering van pilot te beginnen. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data voor de pilot loop tot 1 juli 2018. Geïnteresseerde ketenzorgorganisaties die voor 1 juli de verzamelde patiëntervaringen kunnen aanleveren, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

 

De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Met de vragenlijst brengen ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra) de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan de zorgprogramma’s.

 

Doel van de pilot is het testen van de vragenlijst en de bijbehorende werkinstructie. Tijdens de pilot worden ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst geïnventariseerd. Voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg kunt u contact opnemen met Frederik Vogelzang, programmamanager bij InEen. Email  f.vogelzang@ineen.nl

Pilot PREM Chronische Zorg voor ketenzorgorganisaties verlengd

De PREM Chronische Zorg geeft ketenzorgorganisaties inzicht in patiëntervaringen op 11 verschillende domeinen, relevant voor de chronische ketenzorg én inzicht in de ervaringen met de betrokken disciplines. Ook geeft deze vragenlijst je de mogelijkheid om de resultaten van jouw organisatie te vergelijken met andere organisaties. De afgelopen maanden heeft InEen de pilot met de PREM Chronische Zorg actief onder de aandacht van haar leden gebracht. Veel zorggroepen en gezondheidscentra hebben belangstelling voor deelname aan deze pilot. Gezien het enthousiasme hebben we de aanmeldingsperiode verlengd. Ketenzorgorganisaties kunnen zich voor de pilot met de PREM Chronische Zorg aanmelden tot 1 februari 2018. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data ten behoeve van de pilot is ook uitgebreid, namelijk tot 1 juli 2018.

Met deze verlenging hopen de initiatiefnemers van de pilot (Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en InEen) belangstellende ketenzorgorganisaties voldoende ruimte te bieden om zich bij de pilot aan te sluiten. Neem voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg contact op met Mariska Smit van InEen, e-mail m.smit@ineen.nl.

Extra informatie over de Pilot Chronische Zorg