ViaSana: nieuwe patiëntervaringsmeting levert veel verbeterpunten op

Zeist, 9 mei 2017 – “De patiëntervaringsmetingen met de nieuwe PREM-vragenlijsten hebben ons een beter inzicht gegeven in de kwaliteit van ons zelfstandig behandelcentrum ViaSana. Ook hebben de vragenlijsten het individuele functioneren van de medisch specialisten (IFMS) binnen onze maatschap vergelijkbaar gemaakt.” Aan het woord is dr. Servan Rooker, neurochirurg en lid van de IFMS-commissie bij ViaSana.

“We waren natuurlijk meer dan trots toen we als beste uit het onderzoek kwamen bij de pilot met de PREM-vragenlijst voor medisch specialistische zorg het afgelopen jaar. Van de 37 ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra scoorde ViaSana op veel vragen het hoogste cijfer”, meldt Rooker. Een PREM (Patient Reported Experience Measure) is een bij voorkeur korte vragenlijst voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen met het zorgproces. De ervaringsvragen gaan onder andere over patiëntenparticipatie, samenwerking, nazorg, bejegening en informatie. PREM is onderdeel van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Verbeteracties
“Ondanks de goede score halen wij veel verbeterpunten uit de vragenlijsten, het kan tenslotte altijd beter. Wij vragen patiënten die een 6 of lager geven, hun contactgegevens achter te laten. Wij nemen met die patiënten contact op, van hun ervaring leren wij. Daarnaast vullen wij de PREMs-vragen aan met de vraag wie de behandelend specialist is geweest en welke behandeling men heeft ondergaan. Zo kunnen wij tussen specialisten en behandelingen kwaliteitsverschillen zien. En gericht verbeteringen doorvoeren.”

App als resultaat van ervaringsmeting
Ook de antwoorden op de open vragen leiden tot verbeteringen bij ViaSana. “Zo hebben we bijvoorbeeld geleerd dat ondanks de folder en de mondelinge instructie, patiënten vaak niet meer wisten wanneer ze weer aan het werk mochten of wanneer ze bepaalde oefeningen moesten doen. De patiënt kreeg op één moment voor de operatie een dikke folder en moest daar dan maar alles in opzoeken. We hebben een app bedacht en daar de informatie van de folder in opgenomen. De app stuurt op het moment dat het van belang is, de juiste informatie. Denk bijvoorbeeld aan een pushbericht twee weken na de operatie als bepaalde oefeningen uitgevoerd mogen worden. Deze ‘patientjourney’ app is een mooi voorbeeld van kwaliteitsverbetering die uit een ervaringsmeting kan ontstaan.”

Minder tijd nodig en meer relevante antwoorden
ViaSana werkt al sinds de start van de kliniek in 2005 met patiëntervaringsmetingen en heeft van verschillende vragenlijsten gebruik gemaakt. “Net als de zorg zelf, is het goed om te zien dat ook de vragenlijsten over patiëntervaringen zich blijven ontwikkelen. De overstap van de CQI (Consumer Quality Index) naar de aandoeningspecifieke PREM-vragenlijst is bij ons ingegeven door de omvang van de CQI. Patiënten moesten meer dan 60 vragen beantwoorden terwijl wij als kliniek weinig deden met veel van deze vragen. Om de respons op patiëntervaringsmetingen zo hoog mogelijk te houden, moeten we zorgen dat patiënten niet ‘enquête-moe’ worden. De PREM-lijst, bestaande uit 15 vragen, kost de patiënt beduidend minder tijd en bevat tegelijkertijd de vragen waar wij antwoord op willen.”

Rooker ziet graag dat meer zorgaanbieders overgaan op patiëntervaringsmetingen met behulp van de PREM-vragenlijsten. “Zodat we ook de kwaliteit tussen zorginstellingen onderling kunnen vergelijken en van elkaar kunnen leren.”

Aanmelden voor PREMs
Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra die ook willen deelnemen aan de PREM Medisch Specialistische Zorg en de aandoeningspecifieke benchmarks voor cataract, lage rughernia en vervangende heup-knie operatie, kunnen voor meer informatie contact opnemen met de medewerkers van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland. Contactpersoon is Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Patiëntervaringsmetingen, telefoon 030 698 83 20 of email s.van.der.meulen@zn.nl. U kunt zich ook direct voor deze metingen aanmelden op deze website. Beschikt u nog niet over een inlog voor deze site, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maaike Spoelstra, m.spoelstra@zn.nl.

ViaSana
Zelfstandig behandelcentrum ViaSana is gespecialiseerd in verzekerde, orthopedische zorg. Met adviezen en operaties wordt een grote groep patiënten behandeld aan gewrichtsklachten. Sinds de start in 2005 voeren de specialisten inmiddels 4.000 operaties per jaar uit. Voor het verbeteren van kwaliteit van zorg maakt ViaSana gebruik van patiëntervaringsmetingen. Wie meer wil weten over de ervaringen van ViaSana met de PREM-vragenlijst kan op de site van ViaSana een korte animatiefilm bekijken.