Pilot PREM Chronische zorg van start

De pilot met de PREM Chronische Zorg gaat van start. Op dit moment hebben 14 ketenzorgorganisaties zich aangemeld voor deelname aan de pilot met de PREM Chronische Zorg. Dit betekent dat er voldoende deelnemers zijn om met de uitvoering van pilot te beginnen. De meetperiode voor het verzamelen en aanleveren van data voor de pilot loop tot 1 juli 2018. Geïnteresseerde ketenzorgorganisaties die voor 1 juli de verzamelde patiëntervaringen kunnen aanleveren, zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.

 

De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Met de vragenlijst brengen ketenzorgorganisaties (zorggroepen en gezondheidscentra) de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan de zorgprogramma’s.

 

Doel van de pilot is het testen van de vragenlijst en de bijbehorende werkinstructie. Tijdens de pilot worden ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst geïnventariseerd. Voor meer informatie over de pilot met de PREM Chronische Zorg kunt u contact opnemen met Frederik Vogelzang, programmamanager bij InEen. Email  f.vogelzang@ineen.nl