PREM Fysio aangepast voor kinderfysiotherapie

Zeist, 14 augustus 2017 – De begeleidingscommissie van de PREMs vragenlijst Fysiotherapie bestaande uit Patiëntenfederatie Nederland, KNGF en Zorgverzekeraars Nederland heeft op verzoek van kinderfysiotherapiepraktijken een kindervariant van de PREM Fysiotherapie goedgekeurd. In deze kinderfysiotherapie variant zijn enkele vragen tekstueel geherformuleerd en is rekening gehouden met de wijze van aanspreken van jongeren en de ouders van de kinderen die gebruik maken van deze zorg. Meetbureau Mediquest heeft deze aanpassingen doorgevoerd en de vragenlijsten beschikbaar gesteld. Elke kinderfysiotherapiepraktijk is vrij om van deze lijsten gebruik te maken danwel deze volgens hun contractvoorwaarden met zorgverzekeraars in te zetten.

De kinderfysiotherapievariant kent twee versies:
–        versie voor jongeren van 12 t/m 15 jaar,
–        versie voor de ouders/verzorgers van kinderen t/m 11 jaar.

De tripartite begeleidingscommissie heeft ingestemd met invoering van het meten met deze variant voor kinderfysiotherapie per 1 augustus 2017.

Voor vragen kunt u contact meenemen met mevr. Wendy Verhoeven, e-mail w.verhoeven@zn.nl of telefoon 030-6988320.