Privacy

Het waarborgen van privacy bij patiëntervaringsmetingen is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Daarnaast is het een aandachtspunt bij certificering van meetbureaus.

Hier vindt u de Gedragscode die zorgverzekeraars met elkaar hebben ontwikkeld. Dit is een vorm van zelfregulering, gebaseerd op voor  zorgverzekeraars geldende wet- en regelgeving. Zorgverzekeraars die lid zijn van ZN zijn gehouden deze codes na te leven en kunnen hier dus ook op aangesproken worden.