Sluitingsdatum benchmark patiëntervaringsmetingen met PREM MSZ nadert met rasse schreden

Sluitingsdatum benchmark patiëntervaringsmetingen met PREM MSZ nadert met rasse schreden

Zorgverzekeraars Nederland streeft ernaar om dit jaar minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij de drie aandoeningspecifieke benchmarks met patiëntervaringsmetingen met de PREM MSZ te betrekken. De desbetreffende aandoeningen zijn Heup/knie, Cataract en Rughernia. Om zorgaanbieders te stimuleren aan deze metingen deel te nemen, draagt Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, zorg voor het landelijk benchmarken van de generieke PREM Medisch Specialistische Zorg.

Sluitingsdatum

Als aanleverdatum voor de benchmarkanalyses is 1 december 2017 vastgelegd. Op dit moment hebben zich voor alle vier de benchmarks echter nog onvoldoende ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra aangemeld. Zorgverzekeraars Nederland doet daarom hierbij een herhaalde oproep aan alle aanbieders die momenteel met de PREM MSZ meten of hebben gemeten, maar zich nog niet hebben aangemeld om dit alsnog en voor 15 oktober te doen.

Bewerkersovereenkomst

Aanmelden voor de PREM MSZ is verplicht voor deze benchmarks in verband met de bijbehorende bewerkersovereenkomst. Want om de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark PREM MSZ vast te leggen, is het noodzakelijk dat de zorgaanbieder een bewerkersovereenkomst ondertekend met het onderzoeksbureau dat de benchmarkanalyses uitvoert. Het betreffende onderzoeksbureau stuurt deze overeenkomst naar u toe. Hiermee komt het eerdergenoemde convenant te vervallen.

Ga voor PREMs en meld u aan
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Zorgverzekeraars Nederland, Programma Kwaliteit, mevrouw Maaike Spoelstra (m.spoelstra@zn.nl) en naast uw naam, functie en contactgegevens de volgende punten te vermelden: Naam ziekenhuis of ZBC, contactpersoon voor de meting(en), welke meting u wilt melden (heup/knie, cataract, rughernia, generiek) en met welk meetbureau wordt gemeten. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem per eerdergenoemd e-mailadres contact op of bel 030 698 83 20.