Vragenlijst PREM MSZ met minimale moeite breed inzetbaar

Zeist, 9 mei 2017 – In 2017 kunnen zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen al hun patiëntervaringen snel en eenvoudig met één meetinstrument meten. Zorgverzekeraars Nederland heeft hiervoor tri partite de PREM-vragenlijst Medisch Specialistische Zorg (PREM MSZ) ontwikkeld. Een lijst die met minimale moeite, breed inzetbaar is. Alle zorgaanbieders kunnen aan de landelijke benchmark PREM (Patient Reported Experience Measures) MSZ generiek deelnemen. Daarnaast wordt de lijst dit jaar voor drie aandoeningen gebenchmarkt. Hiervoor kunnen ziekenhuizen en zbc’s zich apart aanmelden. Om een zo groot mogelijke benchmark op te stellen, wordt de dataverzamelingsperiode verruimd en hoeft er pas 1 december 2017 aangeleverd te worden. Elke zorgorganisatie kan vrij over deze nieuwe PREM-vragenlijst beschikken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. 

Hoe?
Met de PREM MSZ is een generieke kernset van vragen beschikbaar voor poliklinische én (dag)opname patiënten die worden behandeld in een ziekenhuis of behandelcentrum. De vragenlijst kan worden ingezet voor alle soorten aandoeningen en afdelingen. Bijkomend gebruiksvoordeel van deze patiëntervaringslijst is dat deze ook in een registratie naast een PROM-vragenlijst kan worden opgenomen. En continu of als puntmeting kan worden uitgezet. Om zorgaanbieder en patiënt minimaal te belasten heeft ZN ervoor gekozen de PREM MSZ zo kort mogelijk te maken. De vragenlijst bevat 11 ervaringsvragen over de kwaliteit van ontvangen zorg, twee beoordelingsvragen, twee open vragen met de mogelijkheid voor de patiënt om een compliment en verbeterpunten tae geven en enkele achtergrondvragen.

Doorontwikkeling
We hebben ruimte gecreëerd voor zorgaanbieders om vragen toe te voegen over bijvoorbeeld opname. Ook zijn er, op verzoek van zorgaanbieders, optionele verdiepingsvragen geformuleerd. Deze toevoegingen zijn gedaan op basis van de validatie door Stichting Miletus in 2016 van de toen nog PREM Ziekenhuizen genaamde vragenlijst. Deze is op een paar kleine punten bijgesteld en verbeterd. In de eerste plaats is er verdieping toegevoegd aan MSZ-vragenlijst ten behoeve van verbeterinformatie. Hierbij wordt aan patiënten bij een suboptimaal antwoord, gevraagd hun antwoord toe te lichten aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden bieden zorgaanbieders daadwerkelijk handvatten voor verbetering. Verder kan patiënten gevraagd worden om (ook) bij een optimaal antwoord hun antwoord toe te lichten wederom aan de hand van voorgestructureerde antwoorden en een open tekstveld. Deze antwoorden bieden zorgaanbieders zicht op waar het goed gaat en in ‘best practices’.

Benchmarks
Het streven van Zorgverzekeraars Nederland is om dit jaar minimaal dertig ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra bij deze benchmarks te betrekken. En om zorgaanbieders te stimuleren aan de drie landelijke aandoeningspecifieke metingen deel te nemen, zal Zorgverzekeraars Nederland, bij voldoende animo, de PREM Medisch Specialistische Zorg generiek ook landelijk benchmarken.

Convenant
Om de verantwoordelijkheden en afspraken in het samenwerkingsproces van opdrachtgeverschap tot en met oplevering en publicatie van de benchmark tussen Zorgverzekeraars Nederland en zorgaanbieders vast te leggen, wordt nu de laatste hand gelegd aan een convenant. De metingen kunnen direct starten, het convenant moet ondertekend worden voor de data van de benchmark geleverd is.

Om de kwaliteit van zorg vanuit het patiëntenperspectief in kaart te brengen, is de PREM MSZ een betrouwbaar instrument dat met de jarenlange kennis en kunde van Stichting Miletus is ontwikkeld. We hopen zorgaanbieders, patiënten en zorgverzekeraars hiermee een voor iedereen toegankelijk tool in handen te hebben gegeven om begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg te genereren.

Ga voor PREMs en meld u aan
Wilt u met uw organisatie ook met de PREM Medisch Specialistische zorg aandoeningspecifieke benchmarks gaan meten in uw ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum en heeft u behoefte aan meer informatie? De medewerkers van het Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland helpen u graag verder. Neem contact op met Suzanne van der Meulen-Arts, beleidsmedewerker Patiëntervaringsmetingen, telefoon 030 698 83 20 of email s.van.der.meulen@zn.nl.  U kunt zich ook direct voor deze metingen aanmelden op deze website. Beschikt u nog niet over een inlog voor deze site, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Maaike Spoelstra, m.spoelstra@zn.nl.