Ontwikkelingen PREM naar aanleiding van bestuurlijke afspraken paramedische zorg

Patiëntenfederatie Nederland, KNGF, SKF, PPN en Zorgverzekeraars Nederland werken samen aan een duurzame uitvoering van de PREM paramedische zorg. In december 2019 zijn hiertoe aanbevelingen geformuleerd door Equalis, waarvan in de bestuurlijke afspraken is vastgelegd dat deze tripartite worden opgepakt. De volgende principes zijn leidend bij het opnieuw kijken naar de uitvoering van het proces rondom PREM-bevraging: 

  • de juridische randvoorwaarden blijven geborgd
  • de administratieve lasten worden verlicht door naar 1 meetinstrument te gaan voor de hele paramedische zorg
  • de financiële lasten worden verlicht door meer te standaardiseren en te automatiseren
  • de respons dient te worden verhoogd zodat de meting voor alle praktijken bruikbare informatie oplevert
  • de transparantie dient te worden bevorderd zodat patiënten meer van hun inspanning terugzien

De eerste stap die is gerealiseerd is het aanpassen van de PREM vragenlijst, met als doel het uniformeren en inkorten van de lijst voor de paramedische zorg. Met partijen zijn we gekomen tot een gedragen lijst met 7 inhoudelijke items, een aanbevelingsvraag, 2 open vragen en 3 achtergrondvragen. Deze nieuwe vragenlijst PREM paramedische zorg 3.0 en bijbehorende werkinstructie is te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl. Met dit gezamenlijke bericht willen we de patiënten, zorgverleners en verzekeraars informeren over deze PREM paramedische zorg 3.0. De meetbureaus zijn geïnformeerd en zijn nu bezig deze door te voeren in hun systemen. Naar verwachting kunnen alle praktijken uiterlijk 1 juli met de nieuwe PREM paramedische zorg 3.0 gaan werken. Uw meetbureau zal u informeren over de implementatie.

ZorgkaartNederland

De PREM Paramedische Zorg is doorontwikkeld om een duurzame uitvoering van de meting te realiseren. Meetbureaus werken aan een koppeling met ZorgkaartNederland, welke in de loop van 2020 zal zijn gerealiseerd. Als de praktijk en de patiënt hier toestemming voor geven, zullen zij de reviews direct doorzetten naar het platform. De Prem paramedische zorg 3.0  is inmiddels ingebouwd en live op Zorgkaart Nederland.