Animo zorgaanbieders landelijke benchmark patientervaringsmetingen nog onvoldoende voor betrouwbare benchmarks

Het zichtbaar maken van ervaringen van zorg draagt bij aan betere zorg. Om hen te stimuleren aan patiëntervaringsmetingen deel te nemen, draagt Zorgverzekeraars Nederland (ZN), bij voldoende gebleken animo onder zorgaanbieders, zorg voor het landelijk benchmarken van de generieke vragenlijst PREM Medisch Specialistische Zorg (MSZ).

Interne kwaliteitsverbetering
Al begin oktober signaleerden we vanuit het Programma Kwaliteit van ZN dat er nog onvoldoende aanmeldingen waren voor drie aandoeningspecifieke benchmarks met deze Patient Reported Experience Measures lijst. Er blijkt veel belangstelling bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra te zijn om de PREM MSZ vragenlijst in te zetten voor interne kwaliteitsverbetering. Ook willen zij de lijst opnemen in meetsystemen die ook PROMs uitvragen. Er hebben zich echter te weinig zorgaanbieders gemeld om PREM-data aan te leveren voor de aandoeningen Heup/knie, Cataract en/of Rughernia. Ook voor een generieke benchmark PREM Medisch Specialistische Zorg zijn er (nog) onvoldoende aanmeldingen. Aldus is er, met 13 deelnemende ziekenhuizen en behandelcentra, niet voldoende respons voor ZN om statistisch betrouwbare analyses te kunnen doen, voor een casemix gecorrigeerde benchmark. Ingeschakelde meetbureaus hoeven 1 december geen verzamelde data over 2017 door te leveren voor een landelijke benchmark.

Nieuwe initiatieven
Zorgverzekeraars Nederland blijft initiatieven om te komen tot een landelijk gedragen PREM MSZ vragenlijst en transparante informatie over patiëntenparticipatie ondersteunen. Wel vinden wij het belangrijk dat hier voldoende animo voor is onder zorgaanbieders. Volgend jaar hopen we met nieuwe initiatieven hiervoor te komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Spoelstra, Programma Kwaliteit, ZN.