PREM Chronische Zorg beschikbaar plus start landelijke pilot ketenzorgorganisaties

Zeist, 14 augustus 2017 – Sinds vrijdag 11 augustus zijn de nieuwe vragenlijst PREM Chronische Zorg en de werkinstructie voor de landelijke pilotmeting beschikbaar op deze site. Dit is ook de start van de landelijke pilot meting met deze nieuwe PREM Chronische Zorg lijst voor ketenzorgorganisaties, ondersteund door InEen, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Ketenzorgorganisaties kunnen zich bij InEen aanmelden voor deze pilot. De PREM Chronische Zorg is een korte generieke vragenlijst voor het meten van patiëntervaringen bij programmatische zorg voor chronische aandoeningen (ketenzorg). Met de vragenlijst brengen ketenzorgorganisaties als zorggroepen en gezondheidscentra de ervaringen in beeld van patiënten die deelnemen aan zorgprogramma’s. De resultaten van het patiëntervaringsonderzoek bieden aanknopingspunten voor kwaliteitsverbetering.

Het doel van deze pilot is de vragenlijst en de bijbehorende werkinstructie bij zoveel mogelijk ketenzorgorganisaties te testen, we beogen minstens 30 organisaties deel te laten nemen. Tijdens de pilot worden ook de ervaringen van ketenzorgorganisaties bij het uitzetten van de vragenlijst onderzocht. De vragenlijst is ontwikkeld door patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en InEen en werd vorig jaar al succesvol op kleine schaal getest. De beoogde looptijd van deze pilot is van september 2017 tot januari 2018.

We nodigen ketenzorgorganisaties van harte uit aan de pilot mee te doen, want hoe meer ketenzorgorganisaties deelnemen, des te  succesvoller het resultaat: een breed gedragen vragenlijst en werkinstructie om de kwaliteit van chronische zorg te verbeteren.

Voor meer informatie over deze pilot en voor aanmelden voor deze pilot, neem contact op met Mariska Smit of Frederik Vogelzang van InEen. Bij de documenten vindt u ook veelgestelde vragen plus de bijbehorende antwoorden. Leden van InEen vinden op de LINK site meer informatie.